www.baf.kiev.ua/

Інтелектуальна власність
– юридичні консультації в www.baf.kiev.ua/ галузі інтелектуальної власності, – правова допомога при оформленні прав на об’єкти права інтелектуальної власності (торговельні марки, винаходи, патенти, комерційне найменування, об’єкти авторського права та інші), – підготовка ліцензійного, субліцензійного договору, авторського, видавничого договору, оскарження не виконання договорів, розірвання або зміна умов договорів, – захист прав та законних інтересів власника об’єкту права інтелектуальної власності (стягнення компенсації за порушення авторського права, торговельної марки, бренду, комерційного найменування, винаходу, патенту, бази даних, комп’ютерної програми).

Leave a Reply

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>